Biostatisztika BSc

A Biostatisztikus alapszak a Semmelweis Egyetem és az Állatorvosi Egyetem közös képzéseként megálmodott és megvalósuló unikális, haza és európai viszonylatban is úttörő képzés. A két nagynevű, a felsőoktatásban piaci viszonylatban is minőségi megítéléssel bíró oktatási intézmény együttműködése, az általuk nyújtott sokoldalú szaktudás egyértelmű biztosítéka a képzés magas színvonalú, nemzetközi szintű megvalósulásának. A jól képzett biostatisztikusok iránti egyre növekvő kereslet mára már nyilvánvaló mind a tudományos, mind az üzleti életben. A 2024-ben induló Biostatisztika alapképzés a matematikai, statisztikai, informatikai, élettudományi, valamint orvosbiológiai kompetenciák komplex módon felépített tudásanyagával naprakész válasz erre az igényre.

Mit csinál egy biostatisztikus?

A jó egészségügyi döntések jó adatokon múlnak. 
Hiány van azokból az emberekből, akik rendelkeznek a statisztikai információk értelmezéséhez szükséges készségekkel. A genetika, az ökológia és az evolúció, az orvos és állatorvos tudományok számos területe fejlett kvantitatív elemzésektől függ.

A biostatisztikus:

  • klinikai és más kísérleteket tervez
  • egészségügyi, biológiai adatokat elemez
  • segíti a diagnosztika, az orvosi technológia, a gyógyszerek, terápiás kezelések fejlesztését
  • nélkülözhetetlen a legtöbb élettudományi kutatásban

Képzési keretek:

A tervezett szak egyik erőssége, hogy a képzés viszonylag kis létszáma mellett lehetőséget nyújt az oktató, mint mentor szemlélet megvalósítására. A képzési folyamat módszertanába beépítettünk számos, napjainkban vezető szemléletű oktatói gyakorlatot, mely az eltérő tanulói attitűdök mindegyikének kedvez. Az oktatás a tantermi kereteken túl az online térben is zajlik; e-learning és számos projektfeladat színesíti edukációs palettánkat.

Alapvető szemléletünk a „learning by doing” hozzáállás, ezért hallgatóink a negyedik félévtől a képzés iránt elkötelezett cégeknél, egyetemeknél és kutatóhelyeken végeznek majd gyakornoki munkákat.

Találkozzunk 2024-ben!

Biostatisztikus logó