Meta-analízis

2 kredit, 6 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Dr. Lang Zsolt

A tárgy célja bevezetés a meta-analízis statisztikai módszereibe. Az alkalmazási lehetőségeket a kapcsolódó R csomagok felhasználásával ismerjük meg.

Tematika:
A meta-analízis alapfeladata. Fix- és random hatásos meta-analízis folytonos és kategóriásadatokra. R csomagok. A heterogenitás vizsgálata. Grafikus megjelenítés. Publikációs torzítás. Hálózati meta-analízis.

Ajánlott irodalom:
Harrer M, Cuijpers P, Furukawa TA, Ebert, DD (2019). Doing Meta-Analysis in R: A Hands-on Guide. https://bookdown.org/MathiasHarrer/Doing_Meta_Analysis_in_R/ .

Schwarzer G, Carpenter JR, Rücker G (2015). Meta-analysis with R (Vol. 4784). Cham: Springer.

Whitehead A (2002). Meta-analysis of controlled clinical trials. John Wiley & Sons.

Senn S (2000) The many modes of meta. Drug Information Journal, 34(2), 535-549.

Számonkérés:
Szóbeli online vizsga (elméleti kérdések).