Értékelés

Vizsgáztatás, beadandók, jegyszerzés: Az egyes tárgyakból szóbeli, vagy írásbeli, vagy elektronikus értékelés lesz, esetenként beadandókkal, vagy csak beadandó. A beadandókat és vizsgákat mindig az adott szorgalmi időszakot követő vizsgaidőszak végéig kell elkészíteni legkésőbb. Ha alkalmakhoz kapcsolódik a beadandó, akkor pedig általános szabályként a következő kontakt óra előtti nap 12-ig (ettől lehetnek egyedi eltérések). Általában mindé kontakt óra elején tudásfelmérő teszt írására kerül sor az előző alkalom, vagy alkalmak anyagából.

Szakdolgozat: Hallgató által választott témából diplomadolgozat készítése jóváhagyott témavezető irányítása mellett, amely szakdolgozat a képzés ideje alatt publikált, témába vágó, impakt faktoros cikkel kiváltható.

Záróvizsga: A 4. szemesztert követő komplex záróvizsga

Visszajelzések: A tantárgyak, illetve a félévek végén kérünk kérdőíves anonim visszajelzést a hallgatóktól, hogy lássuk, hogy hol kell javítanunk a képzésen.