Dr. Lang Zsolt

Munkakör

tudományos főmunkatárs

Végzettség

okleveles matematikus

Tudományos fokozat

Dr. habil.
PhD.

Oktatási tevékenység

matematika, biostatisztika

Kutatás tevékenység

  • Ökológiai zsúfoltság, aggregáltság, csoportméret, biodiverzitás statisztikai tulajdonságainak vizsgálata.
  • Prevalencia, szenzitivitás és specificitás becslése frekventista és Bayes-i módszerekkel.
  • Túléléselemzés, versengő kockázatos, sokállapotú (multistate) modellek alkalmazása.
  • Marginális és kevert hatásos általánosított lineáris modellek fejlesztése

Szakterületek

alkalmazott matematika, biostatisztika

Válogatott publikációk

Tudományos közlemények száma: 91 (ebből 60 folyóiratcikk). Független hivatkozások száma: 632, Hirsch-index: 12. A részletes publikációs lista az MTMT adattárából letölthető.

  • Egyed, László ; Nagy, Dávidné ; Lang, ZsoltFeatures of Engorgement of Ixodes ricinus Ticks Infesting the Northern White-Breasted Hedgehog in an Urban ParkMICROORGANISMS 11 : 4 Paper: 881 (2023) 
  • Egyed, László ; Nagy, Anna ; Lakos, András ; Zöldi, Viktor ; Lang, Zsolt Tick‐borne encephalitis epidemic in Hungary 1951–2021: The story and lessons learnedZOONOSES AND PUBLIC HEALTH 70 : 1 pp. 81-92. , 12 p. (2023)
  • Fazekas, T. ; Széles, Á.D. ; Teutsch, B. ; Csizmarik, A. ; Vékony, B. ; Váradi, A. ; Kói, T. ; Lang, Z. ; Ács, N. ; Kopa, Z. et al.Therapeutic sensitivity to standard treatments in BRCA positive metastatic castration-resistant prostate cancer patients — a systematic review and meta-analysis PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES (2022)
  • Herczeg, Gyorgy ; Somogyi, Aniko ; Herold, Magdolna ; Fodor, Agnes ; Rosta, Klara ; Dank, Magdolna ; Lang, Zsolt ; Herold, Zoltan ✉Does diabetes affect paraneoplastic thrombocytosis in colorectal cancer?OPEN MEDICINE 17 : 1 pp. 160-173. , 14 p. (2022)
  • NEMETH, Endre ✉ ; VARGA, Tamas ; SOLTESZ, Adam ; RACZ, Kristof ; CSIKOS, Gergely ; BERZSENYI, Viktor ; TAMASKA, Eszter ; LANG, Zsolt ; MOLNAR, Gabriella ; BENKE, Kalman et al.Perioperative Factor Concentrate Use is Associated With More Beneficial Outcomes and Reduced Complication Rates Compared With a Pure Blood Product–Based Strategy in Patients Undergoing Elective Cardiac Surgery: A Propensity Score–Matched Cohort StudyJOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA In press p. In press Paper: Available online on 27 March 2021 (2021)

Szabó, Borbála ✉ ; Lang, Zsolt ; Kövér, Szilvia ; Bakonyi, GáborThe inter-individual variance can provide additional information for the ecotoxicologists beside the meanECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 217 Paper: 112260 , 7 p. (2021) 

Egyed, L ; Lang, ZsoltDistribution and aggregation of engorging ticks on body parts of small rodent hostsSYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 25 : 11 (2020)

Hetényi, N. ; Lang, Zs. ; Sátorhelyi, T. ; Hullár, I.Effects of different vitamin D sources on blood biochemistry of bearded dragons (Pogona spp) and Hermann’s tortoises (Testudo hermanni)BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT 133 pp. 149-158. , 10 p. (2020)

Ozsvari, L. ; Lang, Zs. ; Monostori, A. ; Kostoulas, P. ; Fodor, I.Bayesian estimation of the true prevalence of paratuberculosis in Hungarian dairy cattle herdsPREVENTIVE VETERINARY MEDICINE 183 p. 105124 (2020)

Ozsvari, Laszlo ✉ ; Harnos, Andrea ; Lang, Zsolt ; Monostori, Attila ; Strain, Sam ; Fodor, IstvanThe Impact of Paratuberculosis on Milk Production, Fertility, and Culling in Large Commercial Hungarian Dairy HerdsFRONTIERS IN VETERINARY SCIENCE 7 Paper: 565324 (2020)

Fodor I., Gábor Gy., Lang Zs., Abonyi-Tóth Zs., Ózsvári L: Relationship between reproductive management practices and fertility in primiparous and multiparous dairy cows, CANADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH-REVUE CANADIENNE DE RECHERCHE VETERINAIRE 83: (3) pp. 218-227.

Harnos A, Lang Zs, Petrás D, Bush SE, Szabó K, Rózsa L: Size matters for lice on birds: coevolutionary allometry of host and parasite body size, EVOLUTION 71: (2) pp. 421-431.

Reiczigel J, Singer J, Lang ZS: Exact inference for the risk ratio with an imperfect diagnostic test, EPIDEMIOLOGY AND INFECTION 145: (1) pp. 187-193.

Lang Z, Rózsa L, Reiczigel J: Comparison of measures of crowding, group size, and diversity, ECOSPHERE 8: (7) e01897

Lakatos P, Takacs I, Marton I, Toth E, Zoltan C, Lang Z, Psachoulia E, Intorcia M: A Retrospective Longitudinal Database Study of Persistence and Compliance with Treatment of Osteoporosis in Hungary, CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL 98: (3) pp. 215-225.

Lang Z, Reiczigel J: Confidence limits for prevalence of disease adjusted for estimated sensitivity and specificity, PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE 113: pp. 13-22.

Lang Zs, Földi J, Ózsvári L, Reiczigel J: Szeropozitivitás és prevalencia összefüggései hazai BHV-1-mentesítés adatainak járványtani elemzése alapján, MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 135: (9) pp. 525-534.

Reiczigel J, Brugger K, Rubel F, Solymosi N, Lang Z: Bayesian analysis of a dynamical model for the spread of the Usutu virus, STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 24: (3) pp. 455-462.

Reiczigel J, Lang Z, Rózsa L, Tóthmérész B: Measures of sociality: two different views of group size, ANIMAL BEHAVIOUR 75: (2) pp. 715-721.

Reiczigel J, Lang Z, Rózsa L, Tóthmérész B: Properties of crowding indices and statistical tools to analyze parasite crowding data, JOURNAL OF PARASITOLOGY 91: (2) pp. 245-252.